لیست برخی از مشتریان شرکت پیشگامان

 • مشاوره IT و امنیت سازمان تبلیغات اسلامی
 • مشاور امنیتی و تست نفوذ سایت مجمع ناشران ایران
 • ارائه پروتکل امنیتی اختصاصی جهت استفاده در کتابخوان ترنج
 • مشاور امنیتی کارخانه آلومینا ایران
 • امن سازی، توسعه و پشتیبانی سرورها و سیستم سدف موسسه آموزش عالی اشراق از سال ۱۳۸۷
 • امن سازی، توسعه و پشتیبانی سرورها و سیستم سدف موسسه آموزش عالی شاندیز از سال ۱۳۹۱
 • پیاده سازی، ایمن سازی و نگهداری شبکه و سرورهای دانشگاه وارستگان
 • مشاور امنیتی سرور و سیستم سدف موسسه آموزش عالی تابران
 • مشاور امنیتی سرور و سیستم سدف موسسه آموزش عالی سناباد
 • مشاور امنیتی سرور و سیستم سدف موسسه آموزش عالی خراسان
 • مشاور امنیتی سرور و سیستم سدف موسسه آموزش عالی سجاد
 • برگزاری دوره آموزش امنیت سایبری برای کارکنان کارخانه آلومینا ایران
 • فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش
 • مشاور امنیتی و تست نفوذ وبسایت و نرم افزار فرالمس
 • مشاور امنیتی و تست نفوذ وبسایت و سرور مشهدهوم
 • فناوران پیشتاز مسکن فردا (مانیشن)
 • مشاور امنیتی و تست نفوذ وبسایت گروه کاربران لینوکس مشهد
 • شرکت مانا تدبیر آواتک (پی‌پینگ)
 • شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا)
 • شرکت فولاد هرمزگان
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • آژانس تبلیغات و بازاریابی ماتو