طراحی شبکه‌های کامپیوتری

طراحی یک شبکه کامپیوتری یکی از مهم‌ترین اصول زیرساخت فناوری اطلاعات یک سازمان است. شبکه کامپیوتری سازمان، نه تنها بر سرعت و کیفیت سرویس کاربران تاثیر مستقیم دارد، بلکه امنیت داده‌ها، مدیریت دسترسی‌ها و جلوگیری از نفوذ را نیز در بر می‌گیرد.

تیم شبکه پیشگامان، متشکل از کارشناسان ارشد شبکه و دارای مدارک بین‌المللی سیسکو، شبکه کامپیوتری سازمان شما را با رعایت پیش‌نیازهای استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ (ISMS) طراحی خواهند کرد.