پیشگامان گسترش متن‌باز

یک شرکت، بی‌نهایت راه‌کار

ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای  میزبانی، وبسایت، سرویس پایگاه داده، کلان‌داده و مشاوره فناوری‌های نو برای استارت‌آپ‌ها