گسترش روزافزون تهدات شبکه ای، رسوخ ها، ویروس ها و غیره، اهمیت پرداختن به روش های پیشگیری و ایمن سازی سرور را دوچندان می کند. با این حال ابزار مدیریت تهدید یکپارچه (UTM) شرکت پیشگامان متن باز خصوصیت های مختلف امنیتی مانتد دیواره آتش (Firewall)، سیستم جلوگیری از نفوذ (IPS)، امنیت مبتنی بر هویت کاربر، آنتی ویروس، آنتی اسپم، مدیریت پهنای باند و بسیاری امکانات دیگر را روی یک پلتفرم ادغام می کند و برای مراکز مختلف سازمانی، اداری و صنعتی با هر وسعت امنیت را تامین می کند.