با بهره‌برداری از ظرفیت‌های بیگ دیتا، میتوان به زیرساختی دست یافت که حجم بالایی از داده‌های ساخت‌یافته یا ساختار‌نیافته را به صورت بلادرنگ مدیریت و پردازش کرده و در عین حال محرمانگی و امنیت داده‌ها را نیز حفظ کند.

رویدادپردازی ترکیبی (CEP) با تجزیه و تحلیل داده‌های گوناگون از منابع مختلف، الگوها و رویدادهای مهم در شرایط پیچیده‌تر را به دست آورد. هدف رویدادپردازی ترکیبی (پیچیده)، شناسایی رویدادهای معنی‌دار (مانند فرصت‌ها و تهدیدها) و پاسخ دادن به آن‌ها در اسرع وقت است.